MS03

800.000

Lẵng hoa MS03 được kết hợp bởi :
– Hoa hồng
– Hoa cát tường trắng ,
– Hoa cúc mẫu đơn xanh,
– Hoa lá đệm và phụ liệu.

Sản phẩm đã bao gồm thiệp , decanl ( nếu có )

Danh mục: